c. Riera de Sant Vicenç, nº 317488 Cadaqués, Girona, Espanya

Condicions Generals


HOSTAL
MARINA CADAQUÉS, SL


B55214506


Riera
Sant Vicenç, 3


17488
– CADAQUES (GIRONA)

CONDICIONS
GENERALS DE CONTRACTACIÓ


OBJECTE


El
present document té per finalitat regular els TERMES o CONDICIONS
GENERALS DE CONTRACTACIÓ entre
HOSTAL
MARINA CADAQUES, SL

amb CIF
B55214506
i domicili social a Cadaqués (Girona),

carrer Riera Sant Vicenç, número 3
(d'ara
endavant L'EMPRESA) i els usuaris que gestionin les seves reserves
on-line a través del web
www.hostalmarinacadaques.com.Les
presents condicions Generals han estat elaborades de conformitat amb
el que estableix la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la
informació i de comerç electrònic, el Reial Decret Legislatiu
1/2007 de Defensa dels Consumidors i Usuaris i de totes les
disposicions legals que resultin d’aplicació.La
formalització d'una reserva on-line suposa l'acceptació, en
qualitat d'usuari, de les presents Condicions Generals de
Contractació, que es consideraran automàticament incorporades al
contracte que es subscrigui amb
HOSTAL
MARINA CADAQUES, SL
sense
que sigui necessària la seva transcripció escrita.L’
EMPRESA informa que els tràmits per efectuar les reserves on-line
són els que es descriuen en les presents condicions generals, així
com aquells altres específics que s'indiquin a la pantalla durant la
navegació, de manera que l'Usuari declara conèixer i acceptar
aquests tràmits com a necessaris per obtenir una reserva al nostre
hotel.


PROCEDIMENT
DE CONTRACTACIÓL'usuari
haurà de marcar al calendari les dates d'entrada i sortida per poder
comprovar la disponibilitat de les habitacions i el preu. Els preus
indicats són en euros, i inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit
(IVA).Un
cop seleccionada l'habitació o paquet promocional ofert, els usuaris
hauran d'omplir les seves dades en el formulari habilitat per
posteriorment efectuar el pagament de la reserva a través de targeta
bancària.HOSTAL
MARINA CADAQUES, SL
un
cop efectuat el pagament, li enviarà un correu electrònic
confirmant les dades de la seva reserva.Els
recordem que l’HOSTAL MARINA CADAQUES, SL
NO
disposa d'ascensor, NO està permès fumar

i
NO
s'admeten a les instal·lacions cap tipus de mascotes.Per
realitzar el Check-in caldrà presentar a recepció la següent
documentació: Targeta de crèdit utilitzada per formalitzar la
reserva, mail del de confirmació de la reserva i document
d'identitat en vigor (DNI o passaport).El
Check-in es realitzarà a partir de les 15 hores i el Check-out abans
de les 12 hores. La seva reserva es mantindrà en ferm fins a les 18
hores del dia de la seva arribada. En el cas que vostè tingui
previst arribar més tard o més d'hora de l'hora indicada, li
preguem ho comuniqui telefònicament a l'hotel el més aviat
possible. La recepció està tancada a partir de les 20 hores.L'hotel
admet com a úniques formes de pagament, diners en efectiu (Euros) i
targetes Visa i Mastercard. No s'accepten xecs ni targetes American
Express. En cas d'haver seleccionat el pagament directe a recepció
l’haurà de realitzar en el moment del Check-in. No podran pagar-se
en efectiu operacions amb un import igual o superior a 2.500 €.ACCEPTACIÓ


Ambdues
parts accepten el present document, la qual cosa comporta que
l'usuari:
 1. Ha
  llegit, entén i comprèn tot el seu clausulat 2. És
  una persona major d'edat amb plena capacitat per contractar i
  obligar-se 3. Assumeix
  totes i cadascuna de les obligacions disposades 4. Ha
  llegit i accepta les presents condicions generals de compraLa
confirmació de la reserva per part de l'hotel s'entén com el
tancament d'un contracte de compravenda vinculant.


En
compliment del que estableix la Llei 34/2002 de Serveis de la
Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l'empresa li
informa que aquest contracte electrònic no serà emmagatzemat per
tercers
.


CONDICIONS
DE CANCEL·LACIÓSegons
quina tarifa s'hagi escollit en el moment de fer la reserva, hi ha
diferents polítiques de cancel·lació:
 1. Reserva
  amb tarifa no reemborsable
  .
  L’hotel carregarà a la targeta del client el
  100%
  del import de la reserva. Si el client, pel motiu que fos, hagués
  de anul·lar-la, no se li retornarà cap import.

 1. Reserva
  amb tarifa estàndard
  .
  L’hotel carregarà a la targeta del client el
  50%
  del valor de la reserva. La cancel·lació d'aquest tipus de
  reserves no ocasionarà cap despesa a l'usuari, sempre que
  l'anul·lació es sol·liciti abans de les 12 hores de com a mínim
  7 dies previs a la data d'entrada a l'hotel. Si la cancel·lació es
  fa amb posterioritat a les 12 hores dels 7 dies previs a la data
  d'entrada, HOSTAL MARINA CADAQUÉS, SL, no reemborsarà cap import.

 1. Reserva
  amb tarifa flexible 30 dies
  .
  L’hotel carregarà a la targeta el
  30%
  del import de la reserva. Si el client l’anul·lés abans de les
  12 hores de 30 dies previs a la seva arribada, Hostal Marina
  Cadaqués reemborsarà el total de la reserva. A partir d'aquesta
  data no es reemborsarà cap import.En
cas que el client, sense previ avís, no es presenti a l'hotel,
HOSTAL
MARINA CADAQUES
carregarà
a la targeta del client el 100% del cost total de l'estada reservada.
(IVA i taxes incloses).


L’abandonament
de l’habitació abans de la data prevista a la reserva té un cost
del 30% del import dels serveis que restin per utilitzar.


PREUS
PER HABITACIÓ I NITEls
preus només són vàlids per escrit i durant el termini que s'hi
indiqui. Quan hi hagi raons justificables,
HOSTAL
MARINA CADAQUES
es
reserva el dret de modificar aquestes tarifes sense previ avís.Els
preus relatius a la reserva s’indicaran durant el procés de
reserva i inclouran l'IVA segons la tarifa impositiva aplicable en el
moment. No obstant això, els impostos addicionals (taxa turística
entre d'altres) hauran de ser abonats directament a l'hotel.L'usuari
es compromet a utilitzar els serveis d'acord amb la Llei, moral, bons
costums i ordre públic, així com amb el que disposen els presents
termes i/o condicions generals de contractació. En conseqüència,
queda obligat a no utilitzar els serveis, amb fins o efectes
il·lícits i/o contraris al que estableixen aquests termes, lesius
de dret i/o interessos de tercers o que, de qualsevol forma, puguin
danyar els serveis, l’ empresa o la seva imatge corporativa.ÚS
CORRECTE DELS CONTINGUTS DE LA WEB SITE PER PART DE L’USUARIHOSTAL
MARINA CADAQUES, SL
declara
que els drets de propietat industrial (marques, noms comercials,
etc.) que apareixen en aquesta Web Site són de la seva propietat i/o
es troben legítimament explotats en virtut d'acords o llicències
d'ús, trobant-se degudament protegits per la Normativa existent
sobre Propietat Industrial. L'Usuari s'obliga a utilitzar la Web Site
de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet
a abstenir-se de:
 1. Suprimir,
  eludir o manipular el "copyright", marques i altres dades
  identificatives dels drets de
  HOSTAL
  MARINA CADAQUES, SL
  o
  dels seus titulars incorporats als continguts i/o productes
  comercialitzats des del seu Web Site, així com els dispositius
  tècnics de protecció, les empremtes digitals o qualsevol mecanisme
  d'informació que poguessin contenir els mateixos.

 1. Emprar
  els continguts i, en particular, la informació de
  HOSTAL
  MARINA CADAQUES, SL
  obtinguda
  a través del seu lloc web per remetre publicitat, comunicacions amb
  finalitat de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat
  comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de
  persones.

 1. Reproduir
  o copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de
  qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o
  modificar els continguts, llevat que es compti amb l'autorització
  del titular dels corresponents drets o això resulti legalment
  permès.

 1. En
  general, utilitzar els continguts de forma, amb finalitats o efectes
  contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment
  acceptats o a l'ordre públic.
  HOSTAL
  MARINA CADAQUES, SL

  no concedeix cap llicència o autorització d'ús de cap classe
  sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o
  sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el seu Web
  Site.
En
el cas que qualsevol Usuari o un tercer consideri que qualsevol dels
continguts introduïts al Web Site viola algun dels seus drets de
propietat intel·lectual haurà d'enviar una notificació a
HOSTAL
MARINA CADAQUES, SL
amb
indicació completa i precisa de les seves dades, els drets de
propietat intel·lectual suposadament infringits i la seva Web Site.HOSTAL
MARINA CADAQUES, SL
podrà,
per a major agilitat i en benefici dels usuaris, modificar
unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, els serveis
prestats, o les Condicions d'operativitat, tècniques i d'ús dels
serveisPROTECCIÓ
DE LES DADES PERSONALS DELS USUARIS PER PART D’
HOSTAL
MARINA CADAQUES, SL


En
compliment del que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades
de Caràcter Personal, el Reglament de la Unió Europea 679/2016
(RGPD) i la normativa de desenvolupament, per la present clàusula se
l'informa que les dades de caràcter personal que faciliti a
HOSTAL
MARINA CADAQUES, SL
en
virtut de l'actual proposta/contracte, així com aquells que
subministri en el futur, s'incorporaran a un fitxer titularitat
d'aquesta última.


La
finalitat del tractament de les seves dades serà el manteniment,
desenvolupament, control i execució de la relació contractual que,
en el marc de la prestació dels serveis que s'identifiquen en
l'objecte del contracte, mantingui amb
HOSTAL
MARINA CADAQUES, SL


Les
seves dades no es cediran ni comunicaran a tercers, excepte per
obligació legal i es mantindran sempre i quan no sol·liciti la
seva cancel·lació
.En
qualsevol moment poden exercir els drets d'accés, rectificació,
portabilitat, oposició i, si escau, la limitació i cancel·lació,
comunicant-ho per escrit i indicant les seves dades personals a
l'adreça
Carrer
Riera Sant Vicenç, número 3 de Cadaqués (Girona)
o
mitjançant correu electrònic a

info@hostalmarinacadaques.com
.En
virtut de la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades de
Caràcter Personal,
HOSTAL
MARINA CADAQUES, SL

es compromet a mantenir la més estricta confidencialitat sobre la
informació i/o documentació a la qual tingui accés, no podent-la
utilitzar més que per als usos previstos en la relació contractual
vigent. Tampoc podrà divulgar o posar en coneixement de tercers
l'esmentada informació sense el seu previ consentiment.HOSTAL
MARINA CADAQUES, SL

es responsabilitza de tenir implementades les mesures de seguretat
que corresponguin, en virtut del que estableix la normativa de
Protecció de Dades.Així
mateix, es compromet a tenir documentats i implementats tant el
Document de Seguretat com els procediments de seguretat que legalment
corresponguin.Tot
el personal de
HOSTAL
MARINA CADAQUES, SL

tindrà coneixement de la normativa en matèria de LOPD en el moment
en què procedeixi a tractar la informació propietat del clientEls
usuaris de
www.hostalmarinacadaques.com
garanteixen
i responen, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència i
autenticitat de les dades personals facilitades i es comprometen a
mantenir-les degudament actualitzades.Els
serveis de
HOSTAL
MARINA CADAQUES, SL

no estan destinats a menors, per la qual cosa no es sol·licita ni
recull informació relativa a persones menors d'edat.Un
cop complerta la prestació contractual, les dades de caràcter
personal i el document electrònic en què es formalitza la reserva
s'arxivaran i conservaran, convenientment bloquejats, durant el
termini legalment establert.Les
operacions de consulta de dades de compte d'usuari i de petició de
serveis o productes a través del web www.hostalmarinacadaques.com es
realitzen mitjançant un servidor segur. El software d'aquest
servidor codifica la informació que l'usuari introdueix abans de
transmetre-la a l'empresa. Així mateix,
HOSTAL
MARINA CADAQUES, SL

disposa d'estrictes procediments de seguretat relatius a
l'emmagatzematge i revelació de dades a fi d'evitar tot accés no
autoritzat als mateixos.EXCLUSIÓ
DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT


HOSTAL
MARINA CADAQUES, SL

no
garanteix la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat dels serveis
posats a disposició de l’usuari, per la qual cosa exclou qualsevol
responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin derivar-se de la
falta de disponibilitat, fiabilitat o continuïtat de la seva Web o
dels seus serveis, encara que intentarà facilitar, en la mesura de
les seves possibilitats, ajuda tècnica a la persona afectada, posant
a la seva disposició, sempre i quan sigui possible, mitjans
alternatius.


HOSTAL
MARINA CADAQUES, SL

no
s’ obliga a controlar i no controla amb caràcter previ, l’absència
de virus o elements en els continguts, que puguin produir alteracions
en el software o hardware dels usuaris o persones que visitin les
pàgines, motiu pel qual no respondrà dels danys i perjudicis de
qualsevol naturalesa que poguessin derivar dels mateixos.Si
HOSTAL MARINA CADAQUÉS, SL tot i actuar amb la previsió i
diligència degudes, no pogués facilitar les habitacions
contractades per raons que no li siguin imputables i li fos
materialment impossible prestar els serveis en les condicions
pactades, HOSTAL MARINA CADAQUES, SL oferirà a l’usuari la
possibilitat d'optar pel reemborsament total de l'abonat o per la
seva substitució per un altre servei de similars característiques
en quant a categoria o qualitat. Si, a causa de la substitució, el
servei resultés d'inferior categoria o qualitat, HOSTAL MARINA
CADAQUES, SL haurà de reemborsar la diferència


NUL·LITAT
I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES


Si
qualsevol de les clàusules incloses en aquestes Condicions Generals
fos declarada, total o parcialment, nul·la o ineficaç únicament
afectarà a aquella disposició o part de la mateixa que resulti
nul·la o ineficaç, subsistint la resta de Condicions Generals,
tenint la disposició o la part de la mateixa que en resulti afectada
per no posada.


LLEI
APLICABLE I JURISDICCIÓ


Aquestes
Condicions Generals es regiran i interpretaran de conformitat amb la
legislació espanyola, amb especial atenció a la normativa de
serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic,
recollida en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, a la normativa
reguladora de les Condiciones Generals de contractació per mitjans
electrònics, recollits en el R.D. 1906/1999 de 17 de desembre i la
Llei 7/1998, de 13 de abril. Les parts es sotmeten, per a la
resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als
Jutjats i Tribunals del domicili de l’empresa.


COMENTARIS
I SUGGERÈNCIES


Els
seus comentaris i suggerències seran ben rebuts. Preguem ens faci
arribar els seus comentaris i suggerències a través del nostre
formulari de contacte.


A
més, l’informem que disposem de fulls de reclamació a disposició
dels consumidors i usuaris. Pot sol·licitar-los trucant al telèfon
d’atenció al client o a través del nostre formulari de contacte.


Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar la seva navegació, recopilar informació estadística i mostrar anuncis. Per a acceptar l’ús de les cookies pot seleccionar ‘Acceptar cookies i continuar’. Així mateix, seleccionant ‘Configuració’ podrà configurar l’ús de les cookies d’aquest lloc web segons les seves preferències. Per a obtenir més informació sobre l’ús de les cookies i els seus drets, accedeixi a la Política de Cookies.